بررسی دانش فراشناختی دررابطه ی مدیریت کلاس: وظیفه ی اصلی فرایند آموزش، تدریس به دانش آموزانی است که قادر به یادگیری هستند؛ لذا، کلیه ی تلاش های معلمان حول محور این فعالیت اساسی است .امروزه روشهایی نوین در تدریس بر مبنای نظریه ها و پژوهشهای تربیتی ارائه شده است تا به کمک آنها معلم بتواند این فرایند را هرچه بهتربه سوی کسب اهداف آموزشی سوق دهد؛ اما موفقیت و کارآیی این روشها مستم فراهم بودن شرایط مناسب کلاسی است، که این مسأله در حد زیادی به این بستگی دارد که معلم چه نوع سبک مدیریتی در کلاس را انتخاب کرده باشد. به همین دلیل، به بیان لانگ، فری و وین استین، مدیریت کلاس برای خلق بهترین محیط ممکن به منظور یادگیری، اولویت نخست در مسئولیت های معلم کلاس به شمار می آید.

بررسی دانش فراشناختی دررابطه ی مدیریت کلاس: وظیفه ی اصلی فرایند آموزش، تدریس به دانش آموزانی است که قادر به یادگیری هستند؛ لذا، کلیه ی تلاش های معلمان حول محور این فعالیت اساسی است .امروزه روشهایی نوین در تدریس بر مبنای نظریه ها و پژوهشهای تربیتی ارائه شده است تا به کمک آنها معلم بتواند این فرایند را هرچه بهتربه سوی کسب اهداف آموزشی سوق دهد؛ اما موفقیت و کارآیی این روشها مستم فراهم بودن شرایط مناسب کلاسی است، که این مسأله در حد زیادی به این بستگی دارد که معلم چه نوع سبک مدیریتی در کلاس را انتخاب کرده باشد. به همین دلیل، به بیان لانگ، فری و وین استین، مدیریت کلاس برای خلق بهترین محیط ممکن به منظور یادگیری، اولویت نخست در مسئولیت های معلم کلاس به شمار می آید.

بررسی دانش فراشناختی دررابطه ی مدیریت کلاس

از مهمترين عواملی که در اداره ، کنترل و رهبری کلاس درس به معلمان می تواند کمک کند و به عنوان عوامل موثر مطرح می باشد می توان الف- شخصيت معلم ب- دانش معلم ج- مهارتهای تدريس نام برد.

مجموعه ای از ويژگی های رفتاری هر فرد نماينده شخصيت آن فرد است .معلم بايد فردی صبور، خونگرم، مهربان و اجتماعی باشد .و سعی کند با رفتار های خوب و مناسب خود اثر مثبت بر رفتار دانش آموزان بگذارد .معلمی در اداره ،هدايت و رهبری کلاس درس خودموفق است که توانايی حل هوشمندانه تعارضها و تضاد های موجود در مباحث کلاسی را دارا باشد .يعنی در

هنگام بحث و گفتگو دانش آموزان با توجه به روشهای معقول سعی کند آن تضادها و اختلافات را در بين دانش آموزان حل کند. و اگر در اين راه توفيقی بدست نياورد ممکن است چنين دانش آموزانی را به کلاس ديگر انتقال دهد .و يا ممکن است ابتدا در حل تضاد بکوشد و اگر موفق نشد آنان را از يکديگر جدا کند .و می توانيد از مربی پرورشی ومشاورين مدرسه هم کمک بگيريد .ولی بهتر است معلم از عقل سليم خود بهره بگيرد.

جهت اجاره کلاس با شماره درج شده در قسمت تماس با ما تماس حاصل فرمایید.

چگونه می توان معلم خوب در مدیریت کلاس بود؟

اگر می خواهيد يک معلم خوب و موفق در اداره و کنترل کلاس باشيد بايد از خودتان شروع کنيد .و بايد آنقدار به موضوع درس مسلط باشيد که با بيان خوب و رسا چنان درس بدهيد که دانش آموز را مجذوب خود نمايد .و در اين زمينه معلمان تازه کار بخصوص می توانند به مطالعه کتابهای مربوط به روان شناسی تدريس - يادگيری بپردازند. و هميشه با توجه به پيشرفت علوم و تکنولوژی در دنيا ايجاب می کند معلم از تازه های علم آگاه و باخبر باشد و در زمينه فنی و اجتماعی و چگونه برقراری ارتباط با دانش آموزان هميشه آماده باشد .معلم پيوسته معلومات و اطلاعات خود را بايد به روز و نو کند. بايد علم خود را گسترش دهد .بتواند از عهده پاسخگويی به پرسشهای دانش آموزان در سطح بالاتر بر آيد. و از پاسخ دادن نادرست به سوالات دانش آموزان پرهيز کند. و در صورتی که جواب سوال دانش آموزان را نمی داند بايد آنقدر مهارت داشته باشد که به نحوی سوال را به شکل ديگر به خود دانش آموزان به عنوان کار تحقيق ارائه دهد.

مفهوم يادگيری و ياد دادن

علاوه بر تسلط به موضوع درس معلم بايد مفهوم يادگيری و ياد دادن را بداند. د رس دادن شامل فعاليتهای معلم می باشد .که باعث واداشتن دانش آموزان به توجه ، مشاهده ، ايجاد ارتباط ، ياداوری ، استدلال و نتيجه گيری می شود.

معلم بايد نسبت به نيازها و احساسات دانش آموزان کلاس حساس باشد .همه يادگيرندگان يک کلاس شما بچه های باهوش نيستند از نظر ميزان هوش و توانايی ذهنی و جسمی و از نظر استعداد متفاوت هستند. و چه دانش آموزان با هوش و چه دانش آموزان کم هوش و چه دانش آموزان منظم و مرتب و چه آنهايی که سرکش و ياغی و يا بازيگوش هستند همگی نياز به حمايت و تشويق دارند. و معلم نبايد از انتقاد کردن بيش از حد لازم استفاده کند .و لازم نيست زيرا گاهی وقتها انتقاد کردن بيش از حد معلم می تواند تبديل به حالت سرزنش و سر کوفت زدن از نظر دانش آموز جلوه کند. و احتمالل اثر تخريبی آن بيش از فوايدش خواهد بود.

جهت اجاره کلاس با شماره درج شده در قسمت تماس با ما تماس حاصل فرمایید.

سازمان یافتگی

معلم بايد کار هايش قبل از ورود به کلاس سازمان يافته وآماده نمايد يعنی از وقت و زمان خود به خوبی استفاده کند .و از قبل برنامه آموزشی خود را تنظيم کرده و برای عوض کردن موضوع بحث و گفتگو از لحظه ها در کلاس خوب استفاده نمايد. در کلاس فعاليتهای متنوعی را به کار گيرد. زيرا باعث می شود هر حادثه يادگيری مقدمه و بهانه ای برای حادثه يادگيری ديگر باشد .از برنامه يا جدول يادگيری مثل جدول تحليل محتوايی درس و طرح درس مناسب که از قبل آماده کرده است و مورد بررسی قرار داده است استفاده کند اين بخصوص برای معلمان تازه کار امر ضروری است.

کلاس شاداب

معلم تمام تلاش خود را بايد بکار بگيرد تا کلاس خود را به صورت زنده و شاد و فعال اداره کند. ولی بر دانش آموزان فشاری بيش از حد توانشان وارد نکند .و به دانش آموزان فرصتهای بيشتری بدهد تا خود برای يادگيری آماده کند .يک معلم بايد دانش آموزان خود را برای يادگيری انگيخته نگه دارد و چنان فضای روانی مناسبی را ايجاد کند که دانش آموزان را نسبت به يادگيری مطالب و گوش دادن و کنجکاو بودن آماده نگه دارد. موجباتی را فراهم نمايد که هر چند دانش آموزان در حال نشسته به يادگيری بپردازند. زيرا بعضی مواقع بچه ها از نشستن روی صندلی معمولا نا مناسب مدارس خسته و شکايت می کنند. معلم بايد آگاه باشد و چنان کنترل کلاس را در اختيار بگيرد که گويی چشمی نيز در پشت سر خود دارد. و هيچوقت دانش آموزان نبايد احساس کنند که تحت کنترل يا فشار معلم هستند.

معلمی هم حرفه و هم هنر است

معلم بايد خوب مهارتهای تدريس را در کلاس در موقيعت های مناسب به کار بگيرد .بطوری که اين مسئله می تواند باعث جلب توجه و جذب و افزايش علاقه دانش آموزان به سوی فعاليتهای يادگيری شود .شما می توانيد از مهارتها ، تجربيات معلمان برجسته و قديمی و يا موفق در همان مدرسه يا مدارس ديگر استفاده کنيد .هر معلم از قبل بايد مهارتهای لازم را برای آن درس مشخص نمايد و آنها را در مدت زمان مناسب تمرين و تکرار کند و بياموزد .ودر ضمن ارتباط معلم با دانش آموزان بايد مطلوب باشد. در آن صورت حاصل آن نوعی اشتراک اطلاعات ، معلومات و مهارتها ميان معلم و دانش آموزان خواهد بود.

طرح پرسشهای مناسب

يکی از راههای کنترل و مديريت کلاس طرح پرسشهای مناسب توسط معلم ، جهت برانگيختن تفکرو جهت دادن به مسير يادگيری دانش آموزان به هنگام انجام فعاليتها است .معلم بايد از انواع پرسشهای علمی مانند پرسشهای سازنده ، واگرا ، همگرا ، موضوع مدار ، فرد مدار ، پرسشهای مناسب برای دريافت و پرورش ايده ها دانش آموزان و پرسشهای متمرکز کننده ، پرسشهای برای پرورش مهارتهای يادگيری و. استفاده کند و در زمينه سنجش و اندازه گيری اطلاعات کافی داشته باشد زيرا مطرح شدن پرسش توسط معلم يکی از راههای کنترل و اداره فعاليتهای کلاسی به شمار می آيد.

تشویق کردن

معلم برا اينکه دانش آموزان خود را کنترل کند بايد آنها را بشناسد و آنها را در امر يادگيری و ساير فعاليتهای کلاسی مشارکت دهد. و تشويق کند و استفاده از همکاری دانش آموزان در فعاليتهای يادگيری امری ضروری برای رهبری ، هدايت ، اداره کلاس درس است و همچنين نوعی احترام گذاشتن به دانش آموزان می باشد وقتی شما در مديريت و امر يادگيری از آنها کمک می گيريد آنها احساس خوبی پيدا می کند.

م کردن

حتی شما می توانيد برای حل برخی از مشکلات کلاس با آنها م نمايد و از آنها نظر خواهی کنيد. تا جای که امکان دارد از اطلاعات و آموخته های قبلی دانش آموزان در امر تدريس استفاده کنيد .و تنها از روش سخنرانی در کلاس استفاده نکنيد زيرا اين روش به تنهايی برای دانش آموزان بخصوص دانش آموزان بازيگوش و فضول و نا آرام که دوست ندارند گوش دهند و يا ياداشت برداری کنند زياد مفيد نيست و نتيجه خوبی به همراه ندارد. بهتر از از روشهای مختلف و متنوع مانند روش مباحثه ای که دانش آموزان را برای شرکت فعال در پاسخ گويی به سوالات ، اظهار نظر و رقابت مثبت و دفاع از نظر خود تشويق می کند استفاده کنيد و يا می توانيد از روشی به نام روش تمرين وتکرار که همواره سبب ترغيب دانش آموزان به انجام يادگيری مهارتها می شود استفاده کنيد و گاهی وقتها می توانيد از روش پژوهش گروهی که نوعی فعاليت دسته جمعی دانش آموزان در گروه های کوچک به منظور انجام دادن امر مطالعه و سازماندهی يادگيری است استفاده نمايد البته در اين مورد بايد حتما معلم از قبل مراحل جريان پژوهش گروهی را با دانش آموزان در ميان بگذاردو آن را بررسی و کنترل کند .اين روش بهتر دانش آموزان را برای زندگی آينده آماده می کند.

بررسی محققين آموزشی

بررسی محققين آموزشی نشان داده است که دانش آموزان به شرکت فعال و در يافت مسئوليت در گروه های کوچک تمايل وعلاقه بيشتری نشان می دهند. حتی يکی روشهای مناسب جهت برقراری ارتباط همه جانبه بين معلم و شاگردان در کلاس استفاده از روشهای آزمايشگاهی است که در ايجاد انگيزش در دانش آموزان و در گير شدن ذهنی ، جسمی و بکار گيری تمام حواس جهت انجام فعاليتهای آزمايشگاهی باعث می شود آنها کمتر به مسائل ديگر بپردازند. معلم بايد مهارت آغاز درس را خوب انتخاب نمايد مثلا از يک داستان ، از يک مشاهده نا همخوان که او فکر نمی کند و انتظار اتفاق افتادن آن نيست و يا از يک پرسش خوب يا طرح يک معما درس را آغاز کند .و از دانش آموزان برای پيدا کردن جواب و حل آن مسئله يا پرسش و يا معما کمک بخواهد.

روش مکاشفه ای

معلم می تواند از روشی به نام روش مکاشفه ای استفاده کند که دانش آموزان و فعاليتهای فکری آنها را در جهت کشف برخی مفاهيم و اصول علمی هدايت می کند و فرصت کمتری برای بازيگوشی و انجام مسائل بی مورد پيدا می کنند. استفاده از روش پرسش و پاسخ در روش مکاشفه ای می تواند سبب افزايش مهارتهای ذهنی در دانش آموزان بگردد و از آنجا که خود دانش آموزان شخصا مطالب را کشف می کنند ذوق و اشتياق او به يادگيری و انجام فعاليتها و منظم بودن بيشتر می کند .

نگاه کنيد و ياد بگيريد

حتی استفاده به موقع و مناسب روش انجام دهيد ، نگاه کنيد و ياد بگيريد در مورد همه بچه ها (باستعداد- کم استعداد - متوسط ؛ ضيعف و( کارايی فراوان دارد. در اين روش آنها از يکديگر کمک می گيرند و در گروه همديگر را راهنمايی می کنند و بتدريج تواناييها و قابليتها ی گروهی دانش آموزان افزايش يافته و ياد می گيرند چگونه به يکديگر احترام بگذارند و چگونه با هم همکاری داشته باشند . اگر معلم از برنامه يادگيری کند استفاده کند و در عين حال باعث سردرگمی دانش آموزان خود می شود .و فضای روانی کلاس به نحوی خواهد شد که يادگيری برای آنها خسته کننده می گردد .مديريت و اداره کلاس دستخوش تغيير خواهد شد و کنترل کلاس از مسير اصلی خارج می گردد. معلم بايد بکوشد تا دانش آموزان کلاس خود را به نحوی به فعاليت وا دارد که هيچ يک از آنان احساس خستگی و يکنواختی نکنند .زيرا خستگی و يکنواختی خود عاملی برای پيدايش شيطنت های دانش آموزان و بی نظمی در کلاس است.

نتیجه گیری

معلم بايد دارای آن چنان شيوه رفتاری مطلوب ، دوستا نه ای و در حد استاندارد آموزشی باشد که اکثريت دانش آموزان را به گوش دادن درس علاقمند نمايد .وغالبا بايد نسبت به شنيدن عقايد و نظر های جديد دانش آموزان تمايل نشان دهد.

و از دانش آموزان خود دعوت کند که در بحث و گفتگوی آزاد شرکت کند. خود معلم در بحث و گفتگو آن چنان خود را پر انرژی نشان دهد که اين انرژی از او به دانش آموزان سرايت نمايد. و در هنگام رهبری و هدايت دانش آموزان در کلاس درس ودر مواقعی که بحث و جدالی پيش می آيد برای دفاع از اعتقادات و نگرشها و باور داشتنهای سالم و صحيح بر اساس عقل سليم و دور از هر نوع تعصب ، تبعيض و يک سو نگری آمادگی لازم را دارا باشد. و نرم خويی و صبور بودن را به کار گيرد.
منبع: rentcheap

آموزش وردپرس حرفه ای

ضوابط طراحی مدرسه

ضوابط و معیارهای طراحی دانشکده معماری

دانش ,آموزان ,معلم ,کلاس ,کند ,بايد ,دانش آموزان ,کند و ,معلم بايد ,و در ,خود را ,دانش فراشناختی دررابطه ,شرایط مناسب کلاسی ,منظور یادگیری، اولویت ,بررسی محققين آموزشی

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

bomberman pluralhuna mahsanikan0102 shadimanoto goldzehn verheborti ashpazkhooneh healing-colorectal ivarbica samsung-kitchen-appliance